Cara Nikolaja II

Tip: Stambeno poslovni

Lokacija: Beograd, Vračar

m2: 2020

Godina: kraj 2011. godine


Stambeno poslovni objekat, u centralnoj zoni starog gradskog jezgra na teritoriji opštine Vračar površine oko 2020 m2. Zahvaljujući položaju na samom Vračarskom uzvišenju veći deo stambenih jedinica će raspolagati izuzetnim vizurama kako ka Vračarskom platou i Hramu tako i na druge delove grada. Planirani rok završetka radova: Avgust 2011. godine.