Maxima Center


Maxima Center, GP3 II faza

Tip: Stambeno - poslovni

Lokacija: Novi Beograd

m2: 20000

Godina: Jun 2012.


Maxima Center, GP5

Tip: Stambeno poslovni

Lokacija: Novi Beograd

m2: 6000

Godina: Objekat zavrsen krajem 2010.


Maxima Center, GP6

Tip: Stambeno poslovni

Lokacija: Novi Beograd

m2: 16000

Godina: Objekat zavrsen krajem 2010.


VIG Plaza

Tip: Poslovna zgrada

Lokacija: Novi Beograd

m2: 25000